Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap kan stemmen.
Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.
Op deze pagina kunt u de acties in aanloop naar de verkiezingen volgen.

Bekendmakingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt bekend:
- dat politieke groeperingen die nog niet geregistreerd zijn en wel willen deelnemen aan de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019 hun aanduiding vóór of uiterlijk op 24 december 2018 bij het waterschap moeten registreren. Lees de volledige bekendmaking en voorwaarden.

Hoe kun je meedoen?

Alleen groeperingen/politieke partijen, die zich registreren bij het waterschap, kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Deze ‘registratie aanduiding politieke groepering’ dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 december 2018) bij het Centraal Stembureau van ons waterschap ingediend te zijn.

Meer informatie is te lezen via onderstaande link.

Meer informatie

Flyer enthousiastmeren bestuurders

Meer weten over onze bestuurders?