Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap kan stemmen.
Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.
Op deze pagina kunt u de acties in aanloop naar de verkiezingen volgen.

Cursus 'Actief voor het waterschap'

In het voorjaar hebben we drie cursussen ‘Actief voor het waterschap’ georganiseerd. In deze cursus hebben gastdocenten en bestuurders 77 cursisten meegenomen in de wereld van het bestuurder zijn bij een waterschap. “Het is geweldig om te zien dat er zoveel belangstelling en interesse is van inwoners,” zegt Ingrid de Bondt. “Hieruit blijkt dat inwoners zich willen inzetten om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven wonen in onze laaggelegen polders.”

Hoe kun je meedoen?

Alleen groeperingen/politieke partijen, die zich registreren bij het waterschap, kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Deze ‘registratie aanduiding politieke groepering’ dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 december 2018) bij het Centraal Stembureau van ons waterschap ingediend te zijn.

Meer informatie is te lezen via onderstaande link.

Meer informatie

Flyer enthousiastmeren bestuurders

Meer weten over onze bestuurders?