Dijkgraaf Ingrid de Bondt

Dijkgraaf Ingrid de Bondt | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta

Portefeuille:

Algehele organisatie, coördinatie bestuur, juridische zaken, communicatie, calamiteiten, verkiezingen, organisatieontwikkeling, representatie/pers, handhaving, vergunningverlening, externe contacten.

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat inclusief de dijkgraaf uit 31 leden. Mevrouw I. de Bondt is bij Koninklijk Besluit van 16 juni 2017 met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot dijkgraaf.

Wilt u meer weten over Mevrouw I. de Bondt? Bekijk dan: LinkedIn

Nevenfuncties:

 

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Vicevoorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder  O